Reklam

ŞUBE TARİHİ

TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE TARİHİ

Samsun Şubesinin kuruluşu için atılan ilk adım 25 Şubat 1330 (1914) tarihinde Samsun Müdafaa-i Milliye Merkezi Şube Reisi Hıfzı Bey tarafından İstanbul Hilâl-iAhmer Merkezine çekilen “Samsun ‘da bir Hilâl-i Ahmer Şubesi teşkil etmesini” talep eden telgraftır.

Samsun Şubesi 20 Haziran 1916 tarihinde kurulmuştur. 1332 – 1333 (1916 – 1917) yılları arasında Samsun Şube Reisi Osman Bey ‘dir.

Samsun Şubesi 1916 yılından Mayıs 1920 ‘ye kadar topladığı 482.858 kuruş bağışın 444.111 kuruşunu Samsun ‘daki Askeri Hastane için harcamıştır. 1921 yılında ise bağışları arttırmak için bir sinema kiralanmış, piyango, gösteri gibi faaliyetler düzenlenmiştir.
Pontuslu Rumların baskıları nedeniyle Akalan Köyünden Samsun ‘a kaçmak zorunda kalan 400 kadar köylüye Samsun Şubesi tarafından 72.352 kuruş yardımda bulunulmuştur.
Aynı zamanda Samsun ‘da bulunan itilaf kuvvetlerinin savaş esirlerine de yardımda bulunulmuştur. Ayrıca Kuzey Afrika ‘daki Fransız ordusunca esir kamplarında tutulan Alman, Rus, Avusturya, Macaristanlı ve Bulgar savaş esirlerinin memleketlerine gönderilmesi noktasında Samsun Şubesi önemli bir rol oynamıştır.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Samsun Şubesinin 1921 – 1922 yılları Yönetim Kurulu:

Rüşdü Bey (Tütün İdaresi Genel Müdürü)

Servet Bey (Trabzon Eski Vekili)

Ağa Paşazade İsmail Tevfik Bey

Sabri Bey ( Osmanlı Tütün Şirketi Müdürü)

Nihad Bey (Belediye Reisi)

Nemlizade Sıtkı Bey

Alemdarzade Mehmet Bey

Çubukçuzade Subhi Efendi

Nemlizade İsmail Efendi