Reklam

Davranış Kuralları

Davranış Kuralları STK İmza Kampanyası

Tüm insani yardım kuruluşlarının uyması beklenilen Davranış Kuralları 1994 yılında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından kabul edilmiş olup amacı; insani yardım kuruluşlarının yardım faaliyetlerinde göz önünde bulundurması gereken önemli hususları 10 maddede bir araya getirerek bir çerçeve oluşturmak ve bu sayede Sivil Toplum Kuruluşlarının ulaşmak istediği bağımsızlık, verimlilik ve etki standartlarını oluşturmaya destek sağlamaktır. Davranış Kuralları, silahlı çatışma durumlarında ise Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarına uygun bir biçimde yorumlanıp uygulanmaktadır.

İnsani yardım alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının bu kuralları benimsemesi ve imzacısı olması beklenmektedir. 1994 yılında oluşturulan ve günümüzde halen geçerliliğini ve güncelliğini koruyan bu kurallara ülkemizden Kızılay dışında yalnızca 1 STK imzacı durumdadır.

Son on yılda devletimizin ve milletimizin vermiş olduğu güçle insani yardım alanında kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile gelişen ve 2014 yılı raporlarına göre dünyada insani yardım alanında 3. sıraya yükselen ülkemizin bu davranış kuralları listesinde de hak ettiği yeri bulmasını istiyoruz.

Aşağıda Davranış Kuralları Tanıtım Videosu ve Kayıt Formu yer almaktadır.